Header After Border

לקראת חיים חיוביים – מודל לפסיכותרפיה חיובית – הרצאה

760.00

Rated 0 out of 5
(be the first to review)

Description

הפסיכותרפיה החיובית עוזרת לפונים לחיות את החיים שהם באמת רוצים. במובן הזה היא מאמנת אותם להתקדם הרבה מעבר למצב של “להסתדר.” העבודה מסייעת לאנשים לתת ביטוי ליכולותיהם, כישרונותיהם, לחיות את החיים במלואם, להיות מודע לכוחותיהם ומעלותיהם. מתוך הכרה לערך של תחושות חיוביות להתפתחות חיובית, ריפוי וצמיחה. היא עוזרת להשתחרר מדפוסים תקועים ולפתח יכולת בחירה של תגובה. היא מתרגלת פיתוח מיומנות תקשורת בטוחה וברורה, כדי להרחיב יכולות להרגיש בטוחים בקשרים קרובים ומחייבים ושואפת להביא להצלחות ביתר תחומי החיים החשובים.

בהרצאה נלמד עקרונות שהם גם משימות להשגת ריפוי וצמיחה המובילים לקראת החיים שתמיד רצינו.

מה יוצא לי מזה? נכיר מודל מקיף ומרענן לפסיכותרפיה שהיא על טהרת הגישה החיובית;

נעשה היכרות עם המשימות החשובות בטיפול להשגת ריפוי וצמיחה ורווחה נפשית;

נלמד מודל לטיפול השואף ליצור את הבן-אדם השלם הנהנה ממתן ביטוי למחשבותיו, רגשותיו, ונהנה מקשר, מהפעלת הגוף, מחוויית החושים ומי מתן ביטוי מלא לאנרגיית חיים.

מיועד: לאנשי טיפול באופן רחב – אנשי מקצוע בבריאות הנפש, עובדים סוציאליים, מטפלים בגישות השונות, מטפלים אלטרנטיביים

Reviews

There are no reviews yet.

Leave a customer review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =