Header After Border
אחד הסודות של פסיכולוגיה חיובית: לחכות למחשבה הבאה.

אחד הסודות של פסיכולוגיה חיובית: לחכות למחשבה הבאה.

היכולת לחשוב ולבטא את המחשבה שלנו היא אחת האפיונים הייחודיים שלנו כבני אנוש. אך באופן מפתיע המחשבה והעיסוק בה מרחיקה אותנו מלהיות בנוכחות המלאה של עצמנו ומהווה מקור בפני עצמו…

התמודדות עם לחץ? התיידדו עם הלחץ והסטרס!

התמודדות עם לחץ? התיידדו עם הלחץ והסטרס!

כמה מכם סבל מסטרס/לחצים גבוהים בזמן האחרון? האם שאלתם את עצמכם למה לחץ מוצג כדבר מסוכן שיש להימנע ממנו? הרי אתגרים ודברים מלחיצים הם חלק מהחיים והגוף שלנו מצייד אותנו…