Header After Border

אודות אימאגו: מהו טיפול זוגי בשיטת אימאגו?

הטיפול הזוגי בשיטת האימאגו עושה שימוש בתהליכים דיאלוגיים במטרה לפתח תקשורת התכוונותית בין בני הזוג. תקשורת כזו מאפשרת לזוג לנוע מעבר למאבק הכוחות הבלתי נמנע אל עמדה בה מערכת היחסים מתאפיינת במחויבות, מודעות, ביטחון וחשק לקשר.

כיצד רואה גישת אימאגו את הזוגיות?

כשאנו מתאהבים, זה אמור להיות לתמיד. אנו פוגשים את בן הזוג של חלומותינו ומתחולל בנו שינוי פנימי קסום. אנו מרגישים חיים, שלמים, מחוברים לעולם ולזולת. אבל אז, לפני שאנו מבחינים בכך, ההרגשה הקסומה נעלמת. אנו מתפכחים מהאשליה, חלומותינו מתנפצים, ואנו מתחילים לחוש כועסים ומאוכזבים. אנו מנסים לכפות על בני הזוג שלנו לתת לנו מה שאנחנו צריכים. אנחנו מעבירים ביקורת, מתרחקים, מתביישים, פוגעים ונפגעים. חלק מאתנו נשארים בתוך מאבקי כוח כואבים במשך שנים עד שאנו נשברים או מחפשים עזרה, בניסיון נואש להשיב את הקסם שהיה ואבד.

באהבה רומנטית הלא-מודע שלנו מנסה להשיב לנו תחושה חיוניות ושמחה שחשנו כילדים. בניסיון להגשים מטרה זו אנו מחפשים, מבלי לדעת, לקיים מערכות יחסים עם אנשים שדומים מבחינה רגשית למבוגרים שטיפלו בנו בילדות, הן לחיוב והן לשלילה. על אף שלהורים או למבוגרים שטיפלו בנו ישנן גם תכונות חיוביות וגם שליליות – התכונות השליליות הן אלה שמפריעות לנו במערכות היחסים הבוגרות שאנו מנהלים. תהליך זה יוצר אצלנו בלבול ואכזבה. למרבה המזל, בתוך האכזבה הזו טמון כל מה שמערכת יחסים זקוקה לו כדי להתרפא ולצמוח.

כמה אפיונים של תרפיית אימאגו

התרפיה הזוגית של אימאגו מספקת את כל הכלים הדרושים כדי להקל באופן מיידי על קשיים במערכות יחסים ולחולל שינוי אמיתי. למרות שבדרך כלל אחד מבני הזוג "נגרר" לטיפול, מסתבר במהרה שהטיפול מדבר לשניהם: שיעור הנשירה נמוך יחסית, ובאופן כללי גברים נהנים מטיפול אימאגו לא פחות מבנות הזוג. בחדר הטיפול שוררת אווירה של ביטחון, כבוד וצמיחה, ומתבצעת עבודה מעמיקה בלי תלונות, האשמות, פגיעות, ונזיפות.

כמה עקרונות אימאגו נוספים

המהות שלנו היא בקשר: כולנו זקוקים ומעוניינים להיות בקשר קרוב ואינטימי. האכזבות והפגיעות הן אלה שגורמות לנו עוגמת נפש ומביאות אותנו להתרחק ולחפש פתחי מילוט. אימאגו שואף להפוך את מערכת היחסים לבטוחה עבור השותפים ומכאן ליצור תחושה של הנאה והתלהבות בקשר.

קונפליקטים ומאבקים מיועדים להיות זמניים ומהווים הזדמנות עבור בני הזוג ללמוד יותר על עצמם ועל נקודות הקונפליקט כחומר גלם לצמיחה אישית ומשותפת. כאשר האנרגיה המאוחדת של הגבר ואישה מגויסת לשיתוף-פעולה מתוך ביטחון והנאה, היא מהווה כוח עצום בהבאת ילדים בריאים יותר לעולם ומקדמת יצירת עולם בטוח יותר עבור כל הנמצאים במסגרת של מערכת יחסים קרובה. לכן, על מרחב היחסים (השטח הנפשי הנמצא בין שניים) להיות 'מקודש', ועל כל אחד מבני הזוג ליטול אחריות על מה שהוא מכניס למרחב זה.

הטיפול הוא מובנה, עם שלבים מוגדרים מראש, ומונה כעשרים פגישות לערך, תלוי בקצב העבודה של בני הזוג. עבודה בסיסית זו מסתיימת בדרך כלל לאחר חצי שנה.